Dé Sathairn, Lúnasa 25, 2012

Bunfrasaí Ghaeilge Reachlann


Gaelc / Gaelg
/gɛːlk/
Gaeilge

Fáilte
/fɑːltʃə/
Fáilte

Maidin Mhath duit
/mɑdʒin mɑ dɑtʃ/
Maidin mhaith

Dia duit ar maidin
/dʒiɑ dʎtʃ əɾ mɑdʒin/
Dia duit ar maidin

Lá math
/lɑə mɑ/
Lá maith

Coinfheascar math duit
/kɔnʲəskəɾ mɑ (dʎtʃ)
Tráthnóna maith duit

Goidé mar atá tú / thú
/gə dʒeː məɾ ə tɑː tʎ (ʎ)/
Cad é mar atá tú (Conas tá tú)

Goidé mar atá thú dol ar t'aghaidh?
/gə dʒeː məɾ ə tɑː ʎ dol əɾ teˑi/
Cad é mar atá ag éirí leat?

Tá mé go math
/tɑː mɛ gə mɑ/
Tá mé go maith

Tá sinne go math
/tɑː ʃinʲə gə mɑ/
Tá muid go maith

Tá mé meanach

/tɑː mɛ mɛːənɑx (mɛːənəx)/
Tá mé go measartha


Tá mi go dona
/tɑː mi gə dɔnə/
Tá mé go dona

Caidé an t-ainm a t(h)á ort?

/gə dʒeː ən tɑɾʲm a hɔɾt/
Cad é an t-ainm a tá ort?


Oíche mhath (leat)
/ɪːçə vɑ/
oíche mhaith

Go rabh mile math a’d

/gə ro miːlə mɑ ɑt/
Go raibh míle maith agat

Go rabh math a’d fhé’
/gə ɾəˈmɑ agət he:/
Go ndéanaí mhaith duit


Mar sin leat
/məɾ ʃin lʲɑt/
Gurb amhlaidh duit

Beannacht leat
/bjɑnɑxt lʲɑt/
Slán leat

(ón leabhar 'Dhá Scéal Reachlann agus Eile, 2008)

http://www.coisceim.ie/dhasceal.html

Dé Máirt, Lúnasa 21, 2012

Samplan de Ghaelg Reachraidh - le fuaimeananSamplaí de Ghaeilge Reachlann ó chomhrá idir Bella John Ruadh Mhic Mhuireachtaigh le Liam Mac Carráin, Béal Feirste.

Tá an Ghaeilge Reachlann le feiceáil ar dtús agus an Ghaeilge chaighdeánach ina diaidh.

Seo Gaeilge ón 'Taobh Uachtarach' de Reachlainn, rinneadh an taifeadán (físeán a bhí ann) go mall san seachtóidí.

Gaeilge Reachlann 'mhall' atá i gceist, cé gur taifeadadh go leor ábhar ó leath-chainteoir dúchais ina dhiaidh seo. 

Fuair an cainteoir bás sna hochtóidí, bhí cónaí uirthi i mBéal Feirste den chuid is mó dá saol.

Tá sé suntasach áfach, go gceartaíonn sí féin in amanna, as a bheith ag baint úsáid as fhoghraíocht 'Chonallach'.
Tuigtear dom gur fhreastail sí ar ranganna Gaeilge i mBéal Feirste, ag foghlaim cuid Gaeilge as na Rosaibh, canúint a bhí thar a bheith faiseanta i measc Ghaeilgeoirí Chois Cuain ag an am sin.


Is féidir go gceapfadh daoine inniu go bhfuil sé sin aisteach. Ach cuimhnigh gur chuir Conradh na Gaeilge cainteoir dúchais as na Rosaibh chun Gaeilge a mhúineadh dóibh - fiú nuair a bhí neart cainteoirí dúchais fós ann. 

Is fíor chomh maith go raibh sé de nós ag cainteoirí dúchais i nGlinntí Aontroma Gaeilge Thír Chonaill a mheascadh lena gcuid Gaeilge féin ina dhiaidh dóibh sin a fhoghlaim i ranganna de chuid Chonradh na Gaeilge.

Tá cur síos iomlán ar na nótaí seo, seachas trascríobh foghraíochta le fáil ....  


Dunbar, Ciarán, "Guthanna Reachrainn, guthanna Uladh", An tUltach 82:2 (2/2005) 14-16

agus sa Bhéarla (agus leasaithe rud beag)  ...

Dunbar, Ciarán, "Some Phrases of Rathlin Irish", The Glynns 35 (2007) 65 - 74.

(Nóta - níl aon fhuaim-rian ar fáil d'uimhir 1. nó 25)

1. [tá] brón orm anois
[tá] brón orm anois

An bhfuil a fhios agat cad é tá mé ag rá?

An rabh a fhios agatsa?

4. Bhá bachaill[3] eileag[4] anseo
Bhí buachaill eile anseo

5. Bhá ceann ruadh[5], ceann ruadh … dearg ar m’athair
Bhí ceann rua, ceann rua …. dearg ar m’athair

Bhí mé ar mire

7. Bhá sean-saighdiúir ansin
      Bhí sean-saighdiúir ansin

8. ‘Bhfeil[7] mé deas?[8][9]
      An bhfuil mé críochnaithe?

      An bhfuil fhios agat air Danny Diffin?

      An raibh go leor Gaeilge agam?

      ‘chan fheil’ sin an fhocal a bhí ag na daoine in Reachlainn

      Níl fhios agam rud ar bith fán ait sin

      Níl a fhios agam fán ainm atá ar loch

      Níl cuimhin …Níl mórán Gaeilge, Gaeilge, Gaeilge agam     anois.

    Ní cuimhin liom … nl cuimhin liom

      Cloigeann

     Níl a fhios agam anois

     Cnoc an Tairbh

      Rugadh mé ansin ins an teach, bhí … an t-ainm a bhí air     Lartach Aoibhinn

      I mo chónaí ansin

     Sin an ait a bhí mise

     Rachadh mé ansiúd is anseo

     Teacht arís

     Tá a fhios aigesean cá huair a gheobhaidh mé bás

na páistí

na mic

na rudaí

cosa

míosa

25. ‘bhfeil blas na Béarla air
An bhfuil blas na mBéarla air[1] This ‘g’ is always aspirated in Rathlin. i.e agham (pron. a’m) aghad (pron. a’d)
[2] See footnote 1.
[3] This word appears to be a confusion of the Scottish Gaelic word word ‘bachlach’and the Standard Irish ‘buachaill’. Holmer records Bachlach as the Rathlin form (HOLMER, N.M., The Irish language in Rathlin Island, Co. Antrim, (Royal Irish Academy [Hodges Figgis], Dublin 1942) whilst Wagner records ‘bachaill’. (WAGNER, H., Ó BAOILL C., Linguistic Atlas and Survey of Irish Dialects IV, (Royal Irish Academy Dublin 1969) p16)
[4] This form was also recorded by Holmer ibid p190.
[5] ‘dh’ at the end of a word normally pronounced like a ‘g’ in Late Rathlin Irish.
[6] ‘bhá’ is always the word used in Rathlin where standard Irish has ‘bhí’. ‘bhá’ also occurred in Irish of the Glens along side ‘bhí’. ‘bhá’ is considered Scottish Gaelic.
[7] Where standard Irish has ‘bhfuil’, East Ulster (including Rathlin), Scottish Gaelic and Manx have ‘Bhfeil’.
[8] Literal meaning is ‘am I nice?’
[9] A distinguishing feature of East Ulster Irish (including Rathlin), North Donegal Dialects Scottish Gaelic and Manx is the pronunciation of ‘ea’ as ‘e’ (i.e. d´es) whereas in most of Ireland it is pronounced as an ‘a’ sound (i.e. d´as)
[10] ‘timpeall air’ (about that) is a Rathlin Idiom which can also be found in Islay Gaelic – see footnote 26.
[11] This pronunciation of the word ‘ainm’ as ‘arm/airm’ was also to be found in Farney Irish. Ó SEARCAIGH, S., Foghraidheacht Ghaedhilg an Tuaiscirt (Brún agus Ó Nualláin, Baile Átha Claith 1925) pp.182-183
[12] Rathlin place-name.
[13] See Place-Names of Northern Ireland, Co Antrim II, (The Institute of Irish Studies, QUB) p299.
[14] This is an example of metathesis, the standard Irish word being Latrach normally meaning a piece of rough scrubby ground. See footnote 5.
[15] pronounced as ‘rachag’ in late Rathlin Irish.
[16] the plural constructed in Rathlin Irish by simply adding ‘an’ or ‘ean’. For example, taigh (house) taigheán (houses)

Déardaoin, Lúnasa 16, 2012

Carrick-a-Rede - there is no mystery


The etymology of Carrick-a-Rede / Carrickarade,  the small island world famous for its rope bridge, situated off the north coast of Antrim is often a subject of discussion, given its profile as a tourist destination.
Carraig Dhroichid (Rock of [the] Bridge), Co. Aontroma

It is often stated, like many other place-names that "nobody know's what it means," again, not true.

It is often claimed that it is derived from the Irish Carraig a' Róid / Ráid,  meaning 'rock of the road'. 

This is somewhat fanciful and it almost certainely incorrect although the anglicised form 'Carrick-a-Rede' is most likely grounded in this belief. 

This is the record on logainm.ie, quoting the 'Place-Names of Northern Ireland volume 7'. 


Carraig an Ráid
gin. Charraig an Ráid
ainm neamhdheimhnithe(Gaeilge)
Carrickarede Island(Béarla)
the rock of the casting?
Pléitear an fhianaise stairiúil in Place-Names of Northern Ireland iml. 7, 85


One must consider however, despite this entry, that the matter is at least academically settled with Professor Greg Toner's article on the subject which concludes that Carrick-a-Rede / Carrickarade is derived from the Irish ...

Carraig Dhroichid, meaning ‘The Rock of (the) Bridge’[1] 

This explanation is of course, completely obvious. 

It is also scientifically grounded in the linguistics of East Ulster Irish.  

Update :

Toner points out in the article that the lack of the an article suggests that Carraig Droichid could be an abbreviated from.

For example (there is no evidence for this form though it makes good sense), the original form could have been something like this  ...

Carraig Dhroichid na mBradán 'Rock of the Salmon's Bridge'


[1] Toner (Gregory): The original Irish name of Carrickarade/Carrick-a-Rede, Co. Antrim.
In Ainm 9 (2008), pp. 65–71.