Dé Sathairn, Meitheamh 16, 2012

Scéal Reachraidh : Gígeam agus Geoigeam agus Bol Bocht a Lógam


Scéal Béaloidis as Oileán Reachlann, ba é Domhnall Mac Mhuircheartaigh an cainteoir. 

[Note : The mp3 host, 'Yudu' seems to be having problems today (17th July, 2012) - try again later if it doesn't work]

Is féidir éisteacht leis anseo / You can listen to it here.

Bhá trí daoine ann reamha seo, an ainm a bhá ortha: Gígeam
agus Geoigeam agus Bol Bocht a Lógam.

Arsa Gígeam le Geoigeam,

"Eirg na mhuileann." (Arsa Geoigeam, "Eírigh thu fhéin.").

Arsa Bol Bocht go Lógam, "Théid  sinn uile go léir."

Thug ead an tíoradh na bháile. Arsa Gígeam le Geoigeam, "Eírigh, agus déan bannach."

Eirigh thu fhéin." Arsa Bol Bocht go Leoigeam, “Théid sinn uile go léir."

Dh'írigh an trí, agus rinn ead an bannach. Air a bhá e réidh ar son a thionntachadh, arsa Gígeam, "Eírigh, agus tionntaigh an bannach."

Arsa Geoigeam, " Eirigh thu fhéin." Arsa Bol Bocht a Leogam, "Théid  sinn uile go léir."

Dh'írigh an trí, agus thionntaigh ead e.

Thainigh an madadh ruadh isteach, agus thug e scrog as an bhannach. Thar shiubhál leis an mhadadh ruadh agus an bannach na dhéidh. 'Mach le Gígeam agus Geoigeam agus Bol Bocht a Leoigeam as déidh an bhannach.

Thainigh an bannach go dtí triúr bhuaint na mónadh. "Cáit an dtainigh thu as, a bhánnaigh bhocht?"

“Thainigh me o Gígeam agus Geoigeam agus Bol Bocht a Leoigeam, agus bídh me bhuabh-se ma dh’fhaodas me.”

Thilg ead síos na falta mónadh, (agus) as déidh an bhannach. Thainigh an bannach go ceathrar ag réidheadh (?) na gcoille(adh).

"Cáit an dtainigh thu, a bhannaigh bhocht?"

"Dh'fhág me an choillidh ud thall. Thainigh me as Gígeam agus Geoigeam agus Bol Bocht a Leoigeam, agus an triúr bhuaint na mónadh, agus bídh me bhuabh-se ma dh’fhaodas me.”

Glic : An Madadh Ruadh
Thilg ead síos na tuaghan, agus as déidh an bhannach. Thainigh
an bannach go dtí abhainn, agus cha b'urra leis an bhannach dol trasna an abhainn. Thachair e air an mhadadh ruadh.

"Cáit an dtainigh thu, a bhannaigh bhocht?"

"Thainigh me o Gígeam agus Geoigeam agus Bol Bocht a Leoigeam, agus an triúr bhuaint na monadh, agus an ceathrar ag réidheadh (?) na coille(adh), agus bídh me bhuait-se ma dh'fhaodas me."

"Goidé mar a tá thu dol thar an abhainn?"

Chuaidh e isteach an abhainn, agus dúirt e leis an bhannach teacht air a iorball.

"Bhfeil thu fliuch anois? "

" Tá, tá, tá."

"Tig air mo rumpa. Bhfeil thu fliuch anois?"

"Tá, tá, tá."

"Tig air mo dhruim. Bhfeil thu fliuch anois ?"

" Tá, tá."

"Tig air mo cheann. Bhfeil thu fliuch anois?"

"Tá, tá."

"Tig air barr mo shróin. Bhfeil thu fliuch anois ?"

"Ta, ta."

"Tig air mo liobar ard. Bhfeil thu fliuch anois ? "

Whagh! Agus s(h)luig an madadh an bannach.

Nótaí : 


* Is féidir leagan caighdeánta den scéal seo a léamh in Williams, N.J.A, Cniogaide cnagaide : rainn traidisiúnta do pháistí (Baile Átha Cliath : An Clóchomhar, 1988), l. 180-183

* Fuair Williams é in Holmer (Nils M.): The Irish language in Rathlin Island, Co. Antrim.Dublin: R.I.A., 1942. vi + 247 pp. (= Todd lecture series, vol. 18)


* Seo nótaí Chiaráin Uí Dhuibhín ar Dhomhnall Mac Mhuireachtaigh...

"Daniel (or Dónal) McCURDY (Domhnall John Ruaidh), Claggan and Gortconny
Brother of Maggie McCurdy above.
Born c1882.
1901-19: An Chloigeann 4.  (S)
1911-29: An Chloigeann 1 (G) (S)
His parents and siblings as for Maggie McCurdy above.
Unmarried.
Tagairtí:
  HR page 4, cainteoir 15b - Ballycastle (1937)
  CÓB - beo i 1961
  LASID I p. xiv. Aged between 50 and 60 in 1952. Farmer. Could converse 
   freely in Irish.
  IBE viii, 23
  CBÉ ms 657 lgh 375–388 (Gortconny, formerly Kinramer)
  Pioctúir: Rugged 74"

Féach : http://www.smo.uhi.ac.uk/~oduibhin/cainnteoir/aontruim.txt


Dé Luain, Meitheamh 11, 2012

Béaloideas na nGlinntí agus an mac tíre fá dheireadh a bhí in Éirinn


[Tá mé fíorbhuíoch do Phobal an Chaistil as cead a thabhairt domh an t-ábhar seo a fhoilsiú. Is leo an chóipcheart i gcónaí]

Seo leabhrán de bhéaloideas Ghlinntí Aontroma, i nGaeilge na nGlinntí, foilisithe ag Pobal an Chaistil.

Ba é Séamus Ó Duillearga a bhailigh an t-ábhar.

Foilsíodh é den chéad uair in ...

Watson, Seosamh: "Séamus Ó Duilearga's Antrim Notebooks - I: Texts", Zeitschrift für Celtische Philologie 40 (1984) 74-117.
____: "Séamus Ó Duilearga's Antrim Notebooks - II: Language", Zeitschrift für Celtische Philologie 42 (1987) 138-218.
____: "Séamus Ó Duilearga's Co Antrim Notebooks", Éigse 20 (1984-5) 187-211.
____: "Seanchas Ghlinntí Aontrama - 1", An tUltach 66:1 (1/1989) 9-11.
____: "Béaloideas", An tUltach 66:10 (10/1989) 9-10.

Tá sé curtha in atheagar ag Seosamh Watson, nótaí le Ciarán Dunbar.


An áite a maraíodh an faolchú fo dheireadh a bhí in Éirinn
Seo scéal amháin den bhailiúchán nach bhfuil le fáil tríd an nasc thuas : 


1.     An mac tíre fá dheireadh a bhí in Éirinn

Mharbh siad an faolchú fá dheireadh a bhí in Éirinn in garraí m'athar, in áite a bheir siad Coill Uisneach air. Ársochaidh[i] mé an dóigh daoibh a fuair siad é amach. Bhí scrios 'gá dhéanamh ar na caoirigh agus [ar] na huain agus cha dtiocfadh leofa a fháil amach goidé bhí 'gá dhéanamh. Chuaigh buachaill de na comharsanaigh amach maidin amháin go moch agus bhí dhá mhadaidh leis. Thoisigh sé siar Sliabh Bearracháin[ii] ach chuaigh sé síos go Lag na Loch - sin áite idir cúl[iii] Chnoc Ramhar[iv] agus Lag na Loch - agus chonaic sé an beathach ag folach ins an fhraoch agus cíob fada a bhí ann. Sin an áite a bhí an fuaimheas aige.
Thill sé chun an bhaile agus deir sé do na comharsanaigh go bhfaca sé an faolchú. Chuaigh siad uilig go léir amach agus a chuile madra maith a bhí aca. Thug sé iad chun an áite a chonaic sé an beathach ag folach. Nuair a chuaigh siad chóir an áite d'éirigh sé. Thaispeáin an fear an áite dhóibh. Chonaic an mhuintir eile agus chonaic na madaidh a bhí leofa é. Chuir siad na madaidh air. Rith sé píosa maith amach chun an tsléibhe ach chonaic sé nach dtiocfadh leis na madaidh a fhágáil. Thiontaigh agus rinn sé ar son barr [na creige[v]].

Chuaigh sé go dtí barr na creige a bheir siad Binn Bhán air ach cha dtiocfadh leis [a] fháil síos ansin. Ansin, rith sé go dtí áite a bheir siad Coire air[vi] ach cha dtiocfadh leis fháil amach ón tsléibh. Bha na madaidh ins an taobh amach dhe ansin anuas go dtí Mala na bhFóidí, áite a bhí sé cothrom. Thill siad é agus chuir siad trasna Alt an Deiscirt é agus ansin go dtí Coill Uisneach. Bhí dhá gharraí ann agus bhí neart crainn móra ann. Léim sé thairis an bhalla agus na madaidh ag a sháil. Bhí sé dall leis an fallas agus chan fhaca sé cá áite an raibh[vii] sé ag dul agus bhuail a cheann ar chrann mór agus thuit agus ansin rinn na madaidh air agus stróic siad ón [a] mhullach go dtí a sháil. Chuala mise gurb é sin an faolchú fo dheireadh a bhí in Éirinn.

Séamas Mac Amhlaidh, Bun na hAbhna, 1920

FOCLÓIR

folach : folú
cíob : cíb, ‘course mountain grass’
fuaimheas : brocais
thill sé : d’fhill sé
thill siad é : thiontaigh siad é
fallás : allas
thuit sé : thit sé
fo dheireadh : faoi dheireadh (i. deireanach)[i] Ársaidh
[ii] Bearrchaid
[iii] Cúl
[iv] Cnámhaire
[v] an chreig
[vi] aire
[vii] robh

Dé Domhnaigh, Meitheamh 03, 2012

Fear a' Bháta - leagan Reachlann


Seo thíos leagan Reachlann den amhrán grá clúiteach Albanach, Fear a' Bháta. 

Is cinnte gurb é seo ceann de na hamhráin is clúití sa Ghaeltacht ar fad agus go bhfuil an clú céanna tuilte aige. 

Tagann an leagan seo as 'Céad de Cheolta Uladh' le hÉnrí Ó Muireasa, (Rinneas atheagar air go pointe chun cuid den chaighdeánú a ruaigeadh).

Tá cuma ar an scéal gur bhailigh an Feirsteach Aoidhmín Mac Gréagóir é. fear a bhailigh cuid mhaith Gaeilge istigh san oileán.

Déarfainn go mbeadh cuma 'an-Albanach' ar an amhrán seo dar le cainteoirí na hathbheochana in Ultaibh inniu agus déarfainn gur a mhalairt a bheadh in intinn an Albanaigh, is é sin le rá go mbeadh cuma Éireannach air dar leis - ach Gaeilge Reachlann atá ann amach is amach.

Ar na mallaibh, chraol TG4 clár faisnéise ar cheol Reachlann, caitheadh cuid mhór den chlár sin ag caint ar 'Fear a' Bháta' - dar ndóigh. 

Ceolann an Reachlainneach Treasa McFaul leagan álainn den amhrán, tugann an saineolaí Sorcha Nic Lochlainn léargas iontach dúinn, mar a thugann Gusty McGurdy i stair an oileáin.


Seo cuid a haon : 

Seo cuid a dó : 


Seo focail an amhráin i leagan Reachraidh : 

Fear A Bháta


I

Théid mé suas ar an chnoc is airde
Féach a bhfeic mé fear a bháta
An dtig thú anocht nó an dtig thú amárach?
Muna dtig thú idir is trua atá mé

 Curfá:

 A fhir a bháta is na horó eile
 A fhir a bháta is na horó eile
A fhir a bháta is na horó eile
Mo shoraidh slán leat gach áit a dtéid thú

 II

Tá mo chroíse briste brúite
 Is tric na deora a rith bho mo shúileann
 An dtig thú inniu nó am bídh mé dúil leat?
 Nó an druid mé an doras le osna thuirseach?

Curfá

III

Is tric mé fiosrach do lucht na mbátan
An bhfeic iad thú nó an bhfeil thú sabháilte 
Ach is ann atá chuile haon á ráite 
Gur gorach mise má thug mé grá duit 

 Curfá

IV 

Gheall mo leannán domh gúna den tsíoda,
Gheall é sin agus breacán riabhach,
Fáinne óir ann a bhfeicfinn íomha,Ach is eagal liom go dean é díchuimhne.

Cúrfá

V

Chan fheil baile beag anns am bidh thú,
Nach dean thú gléas a chur do scíos díot
Beir thú lámh ar do leabhar ríofa 
Ag gabháil duanóg is ag buaireamh níon óg.

Cúrfá

VI

Cé go ndúirt iad go rabh tú éadrom,
Cha do laghdaigh siúd mo ghaol ort,
Ba thú mo aisling anns an oíche,
Is anns an mhaidin  bhá mé dhá éineacht.

Cúrfá

VII


Thug mé gaol duit is chan fhéad mé 'athrú
Cha gaol bliana is cha gaol ráithe
Ach gaol ó thoiseacht nuair bha mé 'mo pháiste
Is nach seasc a choíche me gus cloígh' an bás mé.

Curfá

VIII

Tá mo chairdean go tric a ráite 
Go bhféidí mé d'íomhá a chur ar díchuimhne,
Ach tá an comhairle domh chomh diamhair
Is a bheith a stad an trá 's an líonadh.

Curfá

IX

Tá mo chroí-se a dul in airde 
Chan ó fhidleoir, chan ó chláirseoir,
Ach ó stiúrthóir an bháta,
Is mura dtig tú abhaile is trua mar atá mé.

Curfá

X

Bidh mé tuille go tuirseach deorach,
Mar eala bhán is í i ndiaidh a réabhta,
Gológ bháis aici ar lochán féarach,
Is cách uile in diaidh a tréigsin.

Is dócha gurb é leagan Capercaille de 'Fear ' Bháta' an ceann is clúití inniu : 
Seo leagan Albanach den amhrán : Séist:
Fhir a' bhàta, na hóro eile
Fhir a' bhàta, na hóro eile
Fhir a' bhàta, na hóro eile

Mo shoraidh slàn leat 's gach àit' an déid thu
'S tric mi sealltainn on chnoc as àirde
Dh'fheuch am faic mi fear a' bhàta
An dig thu 'n-diugh na 'n dig thu màireach

'S mar dig thu idir gur truagh a tha mi
Tha mo chridhe-sa briste brùite
'S tric na deòir a ruith o m' shùilean
An dig thu nochd na 'm bi mo dhùil riut

Na 'n dùin mi 'n doras le osna thùrsaich?
'S tric mi faighneachd de luchd nam bàta
Am fac' iad thu na 'm bheil thu sàbhailt
Ach 's ann a tha gach aon dhiubh 'g ràitinn

Gur gòrach mise ma thug mi gràdh dhut
Gheall mo leannan dhomh gùn dhen t-sìoda
Gheall e siud agus breacan rìomhach
Fàinn' òir anns am faicinn ìomhaigh

Ach 's eagal leam gun dèan e dìochuimhn'
Ged a thuirt iad gun robh thu aotrom
Cha do lughdaich siud mo ghaol ort
Bidh tu m' aisling anns an oidhche

Is anns a' mhadainn bidh mi 'gad fhaighneachd
Thug mi gaol dhut 's chan fhaod mi àicheadh
Cha ghaol bliadhna 's cha ghaol ràithe
Ach gaol a thòisich nuair bha mi 'm phàiste

'S nach searg a chaoidh gus an claoidh am bàs mi
Tha mo chàirdean gu tric ag innseadh
Gum feum mi d' aogas a leig' air dìochuimhn'
Ach tha 'n comhairle dhomh cho dìomhain

'S bi tilleadh mara 's i toirt lìonaidh
Bidh mi tuille tùrsach deurach
Mar eala bhàn 's i an dèidh a reubadh
Guileag bàis aic' air lochan feurach
Is càch gu lèir an dèidh a trèigeadh

Dé Sathairn, Meitheamh 02, 2012

Fear a' Bháta - the Rathlin Version

The following is a Rathlin version of the famous Scottish Gaelic love song, Fear a' Bháta. 

Surely one of the most famous songs in all of Gaeldom and deservedly so.

The following version comes from 'Céad de Cheolta Uladh'. by Énrí.Ó Muireasa, (I have re-edited it slightly to remove a number of unnecessary standardisations).

I seems highly likely to have been collected in Rathlin by the great collector, Belfast man Aoidhmín Mac Gréagóir, who collected a lot of material in the island.

I suspect that this version may seem very Scottish to the ears of revivalist Irish speakers in Ulster today and yet decidedly Irish to speakers of Scottish Gaelic today - but it is Rathlin through and through. 

TG4 have recently broadcast a documentary on the music traditions of Rathlin and naturally, it featured Fear a' Bháta.

Treasa McFaul gives a great rendition, Sorcha Nic Lochlainn gives her expert opinion (in a great TV performance I might add) and Gusty McCurdy gives a great insight in the Island's past.

Here is part one : 


Here is part two : Here are the Rathlin Lyrics : 

Fear A BhátaI

Théid mé suas ar an chnoc is airde
Féach a bhfeic mé fear a bháta
An dtig thú anocht nó an dtig thú amárach?
Muna dtig thú idir is trua atá mé

 Curfá:

 A fhir a bháta is na horó eile
 A fhir a bháta is na horó eile
A fhir a bháta is na horó eile
Mo shoraidh slán leat gach áit a dtéid thú

 II

Tá mo chroíse briste brúite
 Is tric na deora a rith bho mo shúileann
 An dtig thú inniu nó am bídh mé dúil leat?
 Nó an druid mé an doras le osna thuirseach?

Curfá

III

Is tric mé fiosrach do lucht na mbátan
An bhfeic iad thú nó an bhfeil thú sabháilte 
Ach is ann atá chuile haon á ráite 
Gur gorach mise má thug mé grá duit 

 Curfá

IV 

Gheall mo leannán domh gúna den tsíoda,
Gheall é sin agus breacán riabhach,
Fáinne óir ann a bhfeicfinn íomha,Ach is eagal liom go dean é díchuimhne.

Cúrfá

V

Chan fheil baile beag anns am bidh thú,
Nach dean thú gléas a chur do scíos díot
Beir thú lámh ar do leabhar ríofa 
Ag gabháil duanóg is ag buaireamh níon óg.

Cúrfá

VI

Cé go ndúirt iad go rabh tú éadrom,
Cha do laghdaigh siúd mo ghaol ort,
Ba thú mo aisling anns an oíche,
Is anns an mhaidin  bhá mé dhá éineacht.

Cúrfá

VII


Thug mé gaol duit is chan fhéad mé 'athrú
Cha gaol bliana is cha gaol ráithe
Ach gaol ó thoiseacht nuair bha mé 'mo pháiste
Is nach seasc a choíche me gus cloígh' an bás mé.

Curfá

VIII

Tá mo chairdean go tric a ráite 
Go bhféidí mé d'íomhá a chur ar díchuimhne,
Ach tá an comhairle domh chomh diamhair
Is a bheith a stad an trá 's an líonadh.

Curfá

IX

Tá mo chroí-se a dul in airde 
Chan ó fhidleoir, chan ó chláirseoir,
Ach ó stiúrthóir an bháta,
Is mura dtig tú abhaile is trua mar atá mé.

Curfá

X

Bidh mé tuille go tuirseach deorach,
Mar eala bhán is í i ndiaidh a réabhta,
Gológ bháis aici ar lochán féarach,
Is cách uile in diaidh a tréigsin.


Partial Translation

The Boat Man

Chorus

Man of the boat and no one else
Man of the boat and no one else
Man of the boat and no one else
My safe blessing with you everywhere you go

I went up to the highest hill to see
If I could see the man of the boat
Will you come tonight or come tomorrow?
If you do not come between, it's sad I'll be

Chorus

My heart is bruised and broken
And tears flow from my eyes
Will you come today or will I expect you?
Or will I close the door with a tired sigh?

Chorus

I gave you my love, and I cannot change that
Not love for a year, and not just words of love
But love from the beginning, when I was a child
And I will never cease, even when my death bell tolls

Chorus

The most famous version of Fear a' Bháta at the moment is probably the Capercaille version ... Here are a version of the Scottish lyrics ...
Gaelic verses
Séist:
Fhir a' bhàta, na hóro eile
Fhir a' bhàta, na hóro eile
Fhir a' bhàta, na hóro eile

Mo shoraidh slàn leat 's gach àit' an déid thu
'S tric mi sealltainn on chnoc as àirde
Dh'fheuch am faic mi fear a' bhàta
An dig thu 'n-diugh na 'n dig thu màireach

'S mar dig thu idir gur truagh a tha mi
Tha mo chridhe-sa briste brùite
'S tric na deòir a ruith o m' shùilean
An dig thu nochd na 'm bi mo dhùil riut

Na 'n dùin mi 'n doras le osna thùrsaich?
'S tric mi faighneachd de luchd nam bàta
Am fac' iad thu na 'm bheil thu sàbhailt
Ach 's ann a tha gach aon dhiubh 'g ràitinn

Gur gòrach mise ma thug mi gràdh dhut
Gheall mo leannan dhomh gùn dhen t-sìoda
Gheall e siud agus breacan rìomhach
Fàinn' òir anns am faicinn ìomhaigh

Ach 's eagal leam gun dèan e dìochuimhn'
Ged a thuirt iad gun robh thu aotrom
Cha do lughdaich siud mo ghaol ort
Bidh tu m' aisling anns an oidhche

Is anns a' mhadainn bidh mi 'gad fhaighneachd
Thug mi gaol dhut 's chan fhaod mi àicheadh
Cha ghaol bliadhna 's cha ghaol ràithe
Ach gaol a thòisich nuair bha mi 'm phàiste

'S nach searg a chaoidh gus an claoidh am bàs mi
Tha mo chàirdean gu tric ag innseadh
Gum feum mi d' aogas a leig' air dìochuimhn'
Ach tha 'n comhairle dhomh cho dìomhain

'S bi tilleadh mara 's i toirt lìonaidh
Bidh mi tuille tùrsach deurach
Mar eala bhàn 's i an dèidh a reubadh
Guileag bàis aic' air lochan feurach
Is càch gu lèir an dèidh a trèigeadh