Dé Céadaoin, Lúnasa 12, 2009

Basic Phrases of Rathlin Irish


Gaelc / Gaelg  
/gɛːlk/
Irish / Gaelic 

Fáilte  
/fɑːltʃə/
welcome

Maidin Mhath duit 
/mɑdʒin mɑ  dɑtʃ/
good morning

Dia duit ar maidin
/dʒiɑ dʎtʃ əɾ mɑdʒin/
good morning

Lá math
/lɑə mɑ/
good day

Coinfheascar math duit
/kɔnʲəskəɾ mɑ (dʎtʃ)
good evening to you

Goidé mar atá tú / thú 
/gə dʒeː məɾ ə tɑː tʎ (ʎ)/
how are you?

Goidé mar atá thú dol ar t'aghaidh?
/gə dʒeː məɾ ə tɑː ʎ dol əɾ teˑi/
How are you getting on?

Tá mé go math 
/tɑː mɛ gə mɑ/
I am well

Tá sinne go math 
/tɑː ʃinʲə gə mɑ/
we are well

Tá mé meanach 
/tɑː mɛ mɛːənɑx (mɛːənəx)/
I am middling

Tá mi go dona 
/tɑː mi gə dɔnə/
I am sick / I am feeling ill

Caidé an t-ainm a t(h)á ort?
/gə dʒeː ən tɑɾʲm a hɔɾt/
what is your name?

Oíche mhath (leat) 
/ɪːçə vɑ/
good night (to you)

Go rabh mile math a’d 
/gə  ro miːlə mɑ  ɑt/
thank you

Go rabh math a’d fhé’ 
/gə ɾəˈmɑ  agət he:/
thank you yourself

Mar sin leat
/məɾ   ʃin lʲɑt/  
same to you

Beannacht leat 
/bjɑnɑxt lʲɑt/                            
goodbye      
                    


(ón leabhar 'Dhá Scéal Reachlann agus Eile, 2008)

No comments:

Post a Comment